วิธีการโอน ID

จาก Tokyo 7th Sisters

วิธีการโอน ID (ย้ายเครื่อง)

Id tran.jpg


● ข้อควรระวังในการโอนID

  1. ไม่สามารถโอนIDเข้าเครื่องเดิมได้ เนื่องจากเมื่อกดเริ่มเกมใหม่เกมจะทำการลบข้อมูลเดิมออก
  2. เมื่อโอนข้อมูลสำเร็จแล้ว การโอนเครื่องครั้งถัดไป จะต้องบันทึกรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
  3. เมื่อโอนข้อมูลสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถโอนซ้ำได้เป็นเวลา 24ชม.