Gacha hajima

จาก Tokyo 7th Sisters

ตู้กาชาประจำสัปดาห์

Gacha hajima banner.jpg

ระยะเวลา 5/25(15:00) ~ 6/1(13:59)


7th Audition H-A-J-I-M-A-L-I-V-E-! เซ็ตสอง


Gacha hajima 01.jpg


ฮิเมะ HajimaLive

Gacha hajima 02.jpg


สุมิเระ HajimaLive

Gacha hajima 03.jpg
ขอบคุณที่แนะนำเทคนิคและข้อมูลต่างๆ ได้ที่กล่องข้อความด้านล่าง


เพิ่มความคิดเห็นของคุณ
Tokyo 7th Sisters ขอน้อมรับ ทุกความคิดเห็น คุณกำลังใช้งานในฐานะผู้ใช้ไม่ระบุตัวตน ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ