ไอฮาระ มิอุ

จาก Tokyo 7th Sisters

ข้อมูล การ์ด

รูป ชื่อการ์ด ระดับ cost ไทป์ HPต่ำสุด ATKต่ำสุด HPสูงสุด ATKสูงสุด สกิล
Card m 00262.jpg ไอฮาระ มิอุ ชุดนักเรียน S 10 นักดนตรี 1,377 571 3,935 1,633 สกิล
Card m 00263.jpg ไอฮาระ มิอุ โกโก้เดรส SS 11 นักดนตรี 1,791 743 5,216 2,163 สกิล
Card m 00266.jpg ไอฮาระ มิอุ เดทบนเรือ G 12 นักดนตรี 1,372 1,019 3,958 2,939 สกิล
Card m 00267.jpg ไอฮาระ มิอุ หลังไลฟ์ GS 14 นักดนตรี 1,784 1,325 5,295 3,933 สกิล
Card m 00291.jpg ไอฮาระ มิอุ ชุดไปรเวท B 6 นักดนตรี 479 271 1,356 768 สกิล
Card m 00292.jpg ไอฮาระ มิอุ คาวเกิร์ล BS 7 นักดนตรี 623 353 1,781 1,009 สกิล
Card m 00613.jpg ไอฮาระ มิอุ วิ่งวิบากกินขนมปัง G 12 นักดนตรี 834 1,098 2,407 3,168 สกิล
Card m 00614.jpg ไอฮาระ มิอุ ไนท์สเตจ GS 14 นักดนตรี 1,085 1,428 3,221 4,238 สกิล
Card m 00737.jpg ไอฮาระ มิอุ วาเลนไทน์ G 13 นักดนตรี 1,550 841 4,340 2,356 สกิล
Card m 00738.jpg ไอฮาระ มิอุ มินท์เดรส GS 15 นักดนตรี 2,015 1,093 5,643 3,063 สกิล
Card m 00495.jpg ไอฮาระ มิอุ ชุดนักเรียนฤดูร้อน S 9 นักดนตรี 1166 558 3266 1563 สกิล
Card m 00496.jpg ไอฮาระ มิอุ คอสตูมไอดอล SS 10 นักดนตรี 1516 726 4247 2033 สกิล
Card l 00873.jpg ไอฮาระ มิอุ กำลังฝึกลาครอส G 13 นักดนตรี 1,696 1,058 4,891 3,051 สกิล
Card l 00874.jpg ไอฮาระ มิอุ กำลังถ่ายโฆษณา GS 15 นักดนตรี 2,205 1,376 6,545 4,084 สกิล
Card l 01097.jpg ไอฮาระ มิอุ เรือล่องแม่น้ำ G 11 นักดนตรี 1172 983 3381 2836 สกิล
Card l 01098.jpg ไอฮาระ มิอุ กระต่ายดวงจันทร์ GS 13 นักดนตรี 1524 1278 4525 3795 สกิล
Card m 01285.jpg มิอุ อันนั้นก็น่าสนุก ! G 12 นักดนตรี 1561 978 4372 2739 สกิล
Card m 01286.jpg มิอุ เกมเติมหน้าของสองคน GS 14 นักดนตรี 2030 1271 5684 3561 สกิล