โรโบโคนี่

จาก Tokyo 7th Sisters

M 00374.jpg

ข้อมูลการ์ด

โรโบโคนี่

ระดับ SS
Cost 13
ไทป์ โนไทป์
Lv สูงสุด 60
① HP ต่ำสุด 780 ① HP สูงสุด 1794
① ATK ต่ำสุด 390 ① ATK สูงสุด 897
② HP ต่ำสุด ② HP สูงสุด
② ATK ต่ำสุด ② ATK สูงสุด
③ HP ต่ำสุด ③ HP สูงสุด
③ ATK ต่ำสุด ③ ATK สูงสุดสกิล

สกิล ฟื้นฟูอัตโนมัติ ฟื้นฟู HP ให้ตัวเอง
ลีดเดอร์สกิล Small Cheer Up เพิ่ม ATK ให้กรุ๊ปตัวเองเล็กน้อย
ไลฟ์สกิล Tension up LV.4 มีโอกาส 70% ที่ Tension จะฟื้นฟูขึ้น 80
ไลฟ์ลีดเดอร์สกิล ไม่มีพัฒนาทักษะ

ไทป์ ① โนไทป์
ลีดเดอร์สกิล Small Cheer Up เพิ่ม ATK ให้กรุ๊ปตัวเองเล็กน้อย
ไทป์ ②
ลีดเดอร์สกิล
ไทป์ ③
ลีดเดอร์สกิล

หาได้จาก

☐ คาราวาน สเกาท์ นานะสตูดิโอ
☐ 7th Audition Gacha
☐ Event Reward
☑ Item Collect Reward

พัฒนา

-