โนโนฮาระ ฮิเมะ ชุดนักเรียนฤดูร้อน

จาก Tokyo 7th Sisters

M 00064.jpg

ข้อมูลการ์ด

โนโนฮาระ ฮิเมะ ชุดนักเรียนฤดูร้อน

ระดับ B
Cost 7
ไทป์ นักดนตรี
Lv สูงสุด 30
① HP ต่ำสุด 606 ① HP สูงสุด 1697
① ATK ต่ำสุด 307 ① ATK สูงสุด 860
② HP ต่ำสุด - ② HP สูงสุด -
② ATK ต่ำสุด - ② ATK สูงสุด -
③ HP ต่ำสุด - ③ HP สูงสุด -
③ ATK ต่ำสุด - ③ ATK สูงสุด -สกิล

สกิล เด็กสาวชาวเอโดะ ! เพิ่ม ATK ให้ตัวเอง
ลีดเดอร์สกิล ไม่มี
ไลฟ์สกิล Score up LV.1 มีโอกาส 55% ที่คะแนนจะเพิ่มขึ้น 195
ไลฟ์ลีดเดอร์สกิล Play Support เพิ่ม ATK 1% ให้ไทป์นักดนตรีพัฒนาทักษะ

ไทป์ ① -
ลีดเดอร์สกิล -
ไทป์ ② -
ลีดเดอร์สกิล -
ไทป์ ③ -
ลีดเดอร์สกิล -

หาได้จาก

☑คาราวาน สเกาท์ นานะสตูดิโอ
☐ 7th Audition Gacha
☐ Event Reward


พัฒนา

พัฒนาจาก
Card m 00064.jpg
โนโนฮาระ ฮิเมะ ชุดนักเรียนฤดูร้อน
>>> Card m 00065.jpg
โนโนฮาระ ฮิเมะ แต่งหน้าแบบเดวิล