โคโตบูกิ ครูท

จาก Tokyo 7th Sisters

ข้อมูล การ์ด

รูป ชื่อการ์ด ระดับ cost ไทป์ HPต่ำสุด ATKต่ำสุด HPสูงสุด ATKสูงสุด สกิล
Card m 00110.jpg โคโตบุกิ ครูท ชุดไปรเวท S 9 โนไทป์ 1,068 596 3,052 1,704 สกิล
Card m 00111.jpg โคโตบุกิ ครูท คอสตูมเซเว่น SS 10 โนไทป์ 1,390 775 4,047 2,258 สกิล
Card m 00379.jpg TYPE-7th-004 SS 10 โนไทป์ 787 439 2,205 1,230 สกิล
Card m 00825.jpg โคโตบุกิ ครูท ชมซากุระ P 15 นักเต้น 1248 1658 3495 4643 สกิล
Card m 00826.jpg ครูท เซเว่นเซอร์คัส PS 18 นักเต้น 1622 2155 4544 6036 สกิล