เซียว เฟยหง

จาก Tokyo 7th Sisters

ข้อมูล การ์ด

รูป ชื่อการ์ด ระดับ cost ไทป์ HPต่ำสุด ATKต่ำสุด HPสูงสุด ATKสูงสุด สกิล
Card m 00277.jpg เซียว ชุดประยุกต์ B 7 นักเต้น 546 328 1,545 919 สกิล
Card m 00278.jpg เซียว ชุดกี่เพ้า BS 8 นักเต้น 710 427 2,028 1,220 สกิล
Card m 00280.jpg เซียว ชุดออกเดท S 9 นักเต้น 1,161 532 3,318 1,521 สกิล
Card m 00281.jpg เซียว ชุดนักเต้น SS 10 นักเต้น 1,510 692 4,399 2,017 สกิล
Card m 00439.jpg เซียว อ่านหนังสือสอบ G 11 นักเต้น 1,324 868 3,819 2,503 สกิล
Card m 00440.jpg เซียว คณะกายกรรม GS 13 นักเต้น 1,721 1,128 5,110 3,350 สกิล
Card m 00553.jpg เซียว ตะเกียงฟักทองทำเอง G 12 นักเต้น 896 976 2,587 2,816 สกิล
Card m 00554.jpg เซียว ผีดิบเซียว GS 14 นักเต้น 1,164 1,268 3,461 3,768 สกิล
Card m 00857.jpg เซียว วันกังฟูแห่งชาติ G 13 นักเต้น 1485 1119 4160 3134 สกิล
Card m 00858.jpg เซียว ไลฟ์เทศกาลดอกไม้ GS 15 นักเต้น 1931 1455 5409 4075 สกิล
Card l 01081.jpg เซียว ฤดูใบไม้ร่วงแห่งศิลปะ G 11 นักเต้น 1680 805 4845 2322 สกิล
Card l 01082.jpg เซียว ไชน่าสเตจ GS 13 นักเต้น 2184 1047 6482 3107 สกิล
Card m 01273.jpg เซียว ดีใจกับเซียมซี G 13 นักเต้น 1061 1279 2973 3583 สกิล
Card m 01274.jpg เซียว เอาล่ะ……ปิดฉาก ! GS 15 นักเต้น 1380 1663 3865 4658 สกิล