เจด้า ไดอะมอนด์

จาก Tokyo 7th Sisters

ข้อมูล การ์ด

รูป ชื่อการ์ด ระดับ cost ไทป์ HPต่ำสุด ATKต่ำสุด HPสูงสุด ATKสูงสุด สกิล
Card m 00191.jpg เจด้า ชุดนักเรียนฤดูร้อน S 9 นักเต้น 1,257 508 3,590 1,453 สกิล
Card m 00192.jpg เจด้า หมวกตำรวจ SS 10 นักเต้น 1,634 661 4,760 1,927 สกิล
Card m 00821.jpg เจด้า ชมซากุระ G 11 นักเต้น 831 1113 2327 3117 สกิล
Card m 00822.jpg เจด้า ไลฟ์ซากุระยามค่ำคืน GS 13 นักเต้น 1080 1447 3026 4053 สกิล
Card l 00921.jpg เจด้า ยืดตัวแบบโยคะ G 12 นักเต้น 1,402 1,025 4,043 2,957 สกิล
Card l 00922.jpg เจด้า HIPHOPไลฟ์ GS 14 นักเต้น 1,822 1,333 5,410 3,956 สกิล
Card l 00195.jpg เจด้า เชียร์ G 12 นักเต้น 2053 795 5922 2294 สกิล
Card l 00196.jpg เจด้า KIMONO GS 14 นักเต้น 2670 1034 7924 3070 สกิล
Card m 01173.jpg เจด้า ขี่ม้าชิงผ้า G 13 นักเต้น 1381 1195 3868 3346 สกิล
Card m 01174.jpg เจด้า ไลฟ์กีฬาสี GS 15 นักเต้น 1796 1553 5029 4350 สกิล
Card m 01365.jpg เจด้า พับกระดาษ G 12 นักเต้น 1384 1113 3876 3117 สกิล
Card m 01366.jpg เจด้า คูลแดนซ์ GS 14 นักเต้น 1799 1447 5039 4053 สกิล