อุซึตะ สุมิเระ ชุดไปรเวท

จาก Tokyo 7th Sisters

M 00206.jpg

ข้อมูลการ์ด

อุซึตะ สุมิเระ ชุดไปรเวท

ระดับ B
Cost 7
ไทป์ นางแบบ
Lv สูงสุด 30
① HP ต่ำสุด 607 ① HP สูงสุด 1701
① ATK ต่ำสุด 307 ① ATK สูงสุด 861
② HP ต่ำสุด - ② HP สูงสุด -
② ATK ต่ำสุด - ② ATK สูงสุด -
③ HP ต่ำสุด - ③ HP สูงสุด -
③ ATK ต่ำสุด - ③ ATK สูงสุด -สกิล

สกิล แกลน้อยแสนบริสุทธิ์ ฟื้นฟู HP ให้ตัวเอง
ลีดเดอร์สกิล -
ไลฟ์สกิล Score up LV.1 มีโอกาส 55% ที่คะแนนจะเพิ่มขึ้น 195
ไลฟ์ลีดเดอร์สกิล Make-up Support เพิ่ม ATK 1% ให้ไทป์นางแบบพัฒนาทักษะ

ไทป์ ① -
ลีดเดอร์สกิล -
ไทป์ ② -
ลีดเดอร์สกิล -
ไทป์ ③ -
ลีดเดอร์สกิล -

หาได้จาก

☑ คาราวาน สเกาท์ นานะสตูดิโอ
☐ 7th Audition Gacha
☐ Event Reward


พัฒนา

พัฒนาเป็น
Card m 00206.jpg
อุซึตะ สุมิเระ ชุดไปรเวท
>>> Card m 00207.jpg
อุซึตะ สุมิเระ กะลาสีสุดเซ็กซี่