อารากิ เรนะ

จาก Tokyo 7th Sisters

ข้อมูล การ์ด

รูป ชื่อการ์ด ระดับ cost ไทป์ HPต่ำสุด ATKต่ำสุด HPสูงสุด ATKสูงสุด สกิล
Card m 00127.jpg อารากิ เรนะ ชุดนักเรียนฤดูร้อน B 6 นักเต้น 543 250 1,538 708 สกิล
Card m 00128.jpg อารากิ เรนะ หูแมวโมเดิร์น BS 7 นักเต้น 707 325 2,019 930 สกิล
Card m 00130.jpg อารากิ เรนะ ชุดไปรเวท S 9 นักเต้น 1,212 521 3,462 1,490 สกิล
Card m 00131.jpg อารากิ เรนะ เดรสสีเหลือง SS 10 นักเต้น 1,576 678 4,590 1,974 สกิล
Card m 00134.jpg อารากิ เรนะ สูงกว่านี้! G 11 นักเต้น 1,499 841 4,324 2,427 สกิล
Card m 00135.jpg อารากิ เรนะ รอขึ้นแสดง GS 13 นักเต้น 1,946 1,094 5,786 3,248 สกิล
Card m 00761.jpg อารากิ เรนะ บ่อน้ำร้อนกลางแจ้ง G 12 นักเต้น 2,085 882 5,839 2,472 สกิล
Card m 00762.jpg อารากิ เรนะ ฝึกเป็นเกอิชา GS 14 นักเต้น 2,711 1,147 7,592 3,214 สกิล
Card m 00459.jpg อารากิ เรนะ ชายหาด G 11 นักเต้น 1611 670 4513 1876 สกิล
Card m 00460.jpg อารากิ เรนะ ไตรกีฬา GS 13 นักเต้น 2095 871 5868 2439 สกิล
Card m 01209.jpg เรนะ ซ้อมเต้น G 11 นักเต้น 1012 1040 2835 2913 สกิล
Card m 01210.jpg เรนะ ปกเพลง YELLOW GS 13 นักเต้น 1316 1352 3686 3788 สกิล
Card l 01041.jpg อารากิ เรนะ เฉลียงตอนฤดุร้อน G 13 นักเต้น 1012 1040 2920 3000 สกิล
Card l 01042.jpg อารากิ เรนะ ไลฟ์เทศกาลฤดูร้อน GS 15 นักเต้น 2321 1428 6890 4240 สกิล