ยุคุฮาชิ เอย์ ชุดไปรเวท

จาก Tokyo 7th Sisters

M 00244.jpg

ข้อมูลการ์ด

-


หาได้จาก

7th Audition Gacha