มิโซโนโอะ มานะ คอสตูมเซเว่น

จาก Tokyo 7th Sisters

M 00109.jpg

ข้อมูลการ์ด

มิโซโนโอะ มานะ คอสตูมเซเว่น

ระดับ SS
Cost 11
ไทป์ โนไทป์
Lv สูงสุด 60
① HP ต่ำสุด 2038 ① HP สูงสุด 5709
① ATK ต่ำสุด 699 ① ATK สูงสุด 1959
② HP ต่ำสุด ② HP สูงสุด
② ATK ต่ำสุด ② ATK สูงสุด
③ HP ต่ำสุด ③ HP สูงสุด
③ ATK ต่ำสุด ③ ATK สูงสุดสกิล

สกิล หน้าอกอะตอมิก ฟื้นฟู HP ให้ตัวเองเมื่อเหลือ HP 50% หรือต่ำกว่า
ลีดเดอร์สกิล Ensemble ฟื้นฟู HP ส่วนหนึ่งจากความเสียหายที่ได้รับ
ไลฟ์สกิล Tension up LV.4 มีโอกาส 70% ที่ Tension จะฟื้นฟูขึ้น 80
ไลฟ์ลีดเดอร์สกิล ไม่มีพัฒนาทักษะ

ไทป์ ① โนไทป์
ลีดเดอร์สกิล Ensemble ฟื้นฟู HP ส่วนหนึ่งจากความเสียหายที่ได้รับ
ไทป์ ②
ลีดเดอร์สกิล
ไทป์ ③
ลีดเดอร์สกิล

หาได้จาก

☐ คาราวาน สเกาท์ นานะสตูดิโอ
☐ 7th Audition Gacha
☐ Event Reward
☑ Item Collect Reward

พัฒนา

พัฒนาจาก
Card m 00109.jpg
มิโซโนโอะ มานะ คอสตูมเซเว่น
>>> Card m 00108.jpg
มิโซโนโอะ มานะ ชุดไปรเวท