มิโซโนโอะ มานะ

จาก Tokyo 7th Sisters

ข้อมูล การ์ด

รูป ชื่อการ์ด ระดับ cost ไทป์ HPต่ำสุด ATKต่ำสุด HPสูงสุด ATKสูงสุด สกิล
Card m 00108.jpg มิโซโนโอะ มานะ ชุดไปรเวท S 10 โนไทป์ 1,568 538 4,478 1,537 สกิล
Card m 00109.jpg มิโซโนโอะ มานะ คอสตูมเซเว่น SS 11 โนไทป์ 2,038 699 5,937 2,037 สกิล
Card m 00378.jpg TYPE-7th-003 SS 11 โนไทป์ 1,155 396 3,364 1,153 สกิล
Card m 00693.jpg มิโซโนโอะ มานะ ปีใหม่ P 15 นักดนตรี 3,617 925 10,128 2,591 สกิล
Card m 00694.jpg มานะ เซเว่นเซอร์คัส PS 18 นักดนตรี 4,702 1,203 13,167 3,369 สกิล