นานะซากิ นิโคล

จาก Tokyo 7th Sisters

ข้อมูล การ์ด

รูป ชื่อการ์ด ระดับ cost ไทป์ HPต่ำสุด ATKต่ำสุด HPสูงสุด ATKสูงสุด สกิล
Card m 00104.jpg นานะซากิ นิโคล ชุดไปรเวท S 10 โนไทป์ 1,286 625 3,674 1,785 สกิล
Card m 00105.jpg นานะซากิ นิโคล คอสตูมเซเว่น SS 11 โนไทป์ 1,672 812 4,870 2,367 สกิล
Card m 00376.jpg TYPE-7th-001 SS 11 โนไทป์ 947 460 2,758 3,447 สกิล
Card m 00382.jpg นานะซากิ นิโคล ไลฟ์ GS 12 โนไทป์ 1,470 770 4,364 2,287 สกิล
Card m 00475.jpg นานะซากิ นิโคล งานคอมมิกเกตฤดูร้อน G 10 นักร้อง 1,223 676 3,529 1,949 สกิล
Card m 00476.jpg นานะซากิ นิโคล เซอร์ไพรซ์ไลฟ์ GS 12 นักร้อง 1,591 878 4,723 2,608 สกิล
Card m 00625.jpg นานะซากิ นิโคล ค่ำคืนศักดิ์สิทธ์ P 15 นักร้อง 2,780 1,396 8,095 4,066 สกิล
Card m 00626.jpg นิโคล เซเว่นเซอร์คัส PS 18 นักร้อง 3,614 1,815 10,929 5,490 สกิล