ซาไคยะ ยูเมโนะ

จาก Tokyo 7th Sisters

ข้อมูล การ์ด

รูป ชื่อการ์ด ระดับ cost ไทป์ HPต่ำสุด ATKต่ำสุด HPสูงสุด ATKสูงสุด สกิล
Card m 00177.jpg ซาไคยะ ยูเมโนะ ชุดนักเรียนฤดูใบไม้ร่วง B 7 นักดนตรี 630 300 1,781 849 สกิล
Card m 00178.jpg ซาไคยะ ยูเมโนะ ชุดเมทัล BS 8 นักดนตรี 819 390 2,339 1,115 สกิล
Card m 00180.jpg ซาไคยะ ยูเมโนะ กลับจากอีเวนท์ S 9 นักดนตรี 1,538 418 4,394 1,196 สกิล
Card m 00181.jpg ซาไคยะ ยูเมโนะ ชุดสตรีผู้สูงศักดิ์ SS 10 นักดนตรี 2,000 544 5,824 1,586 สกิล
Card m 00773.jpg ซาไคยะ ยูเมโนะ เทศกาลวันเด็กผู้หญิง G 13 นักดนตรี 2,204 898 6,173 2,515 สกิล
Card m 00774.jpg ซาไคยะ ยูเมโนะ ชุดตุ๊กตาจักรพรรดิ GS 15 นักดนตรี 2,866 1,167 8,026 3,270 สกิล
Card m 00833.jpg ซาไคยะ ยูเมโนะ กำลังรับสมาชิก G 11 นักดนตรี 1930 740 5404 2074 สกิล
Card m 00834.jpg ซาไคยะ ยูเมโนะ ไลฟ์น้องใหม่ GS 13 นักดนตรี 2509 963 7026 2697 สกิล
Card l 00519.jpg ซาไคยะ ยูเมโนะ ระหว่างเปลี่ยนเสื้อผ้า G 11 นักดนตรี 1270 668 3558 1871 สกิล
Card l 00520.jpg ซาไคยะ ยูเมโนะ คาร์นิวัล GS 13 นักดนตรี 1652 868 4626 2443 สกิล
Card l 01057.jpg ยูเมโนะ ซัมเมอร์เฟสติวัลใต้ฟ้าคราม G 12 นักดนตรี 1246 1076 3594 3103 สกิล
Card l 01058.jpg ยูเมโนะ เฟสติวัลสเตจ GS 14 นักดนตรี 1620 1398 4810 4152 สกิล
Card m 01133.jpg ยูเมโนะ เตรียมงานโรงเรียน G 11 นักดนตรี 1030 1041 2884 2916 สกิล
Card m 01134.jpg ยูเมโนะ ไลฟ์งานโรงเรียน GS 13 นักดนตรี 1339 1354 3750 3792 สกิล