ซาเอกิ ฮินะ

จาก Tokyo 7th Sisters

ข้อมูล การ์ด

รูป ชื่อการ์ด ระดับ cost ไทป์ HPต่ำสุด ATKต่ำสุด HPสูงสุด ATKสูงสุด สกิล
Card m 00330.jpg ซาเอกิ ฮินะ ชุดนักเรียน S 11 นักดนตรี 1792 615 5119 1757 สกิล
Card m 00331.jpg ซาเอกิ ฮินะ ตีกลอง SS 13 นักดนตรี 2330 800 6786 2329 สกิล
Card l 00929.jpg ซาเอกิ ฮินะ ณ โรงหนัง P 14 นักดนตรี 1792 615 5119 1757 สกิล
Card l 00930.jpg ซาเอกิ ฮินะ 4Uไลฟ์! PS 17 นักดนตรี 4486 1083 12563 3034 สกิล
Card l 01157.jpg ซาเอกิ ฮินะ งานโรงเรียน G 11 นักดนตรี 880 1076 2539 3104 สกิล
Card l 01158.jpg ซาเอกิ ฮินะ ปกเพลง TOT GS 13 นักดนตรี 1145 1399 3399 4154 สกิล