คุโจ อุเมะ

จาก Tokyo 7th Sisters

ข้อมูล การ์ด

รูป ชื่อการ์ด ระดับ cost ไทป์ HPต่ำสุด ATKต่ำสุด HPสูงสุด ATKสูงสุด สกิล
Card m 00338.jpg คุโจ อุเมะ ชุดนักเรียน S 11 นักร้อง 1380 786 3944 2249 สกิล
Card m 00339.jpg คุโจ อุเมะ เล่นกีต้าร์ SS 13 นักร้อง 1795 1023 5229 2981 สกิล
Card l 01149.jpg คุโจ อุเมะ งานโรงเรียน G 13 นักร้อง 1678 1104 4839 3184 สกิล
Card l 01150.jpg คุโจ อุเมะ ปกเพลง TOT GS 15 นักร้อง 2181 1435 6475 4261 สกิล
Card l 01029.jpg คุโจ อุเมะ ดอกไม้ไฟกับทุกคน P 14 นักร้อง 1661 1447 4838 4302 สกิล
Card l 01030.jpg คุโจ อุเมะ 4Uไลฟ์! PS 17 นักร้อง 2160 1921 6531 5809 สกิล