คาราคุริ ฮิโตฮะ&ฟุตาบะ

จาก Tokyo 7th Sisters

ข้อมูล การ์ด

รูป ชื่อการ์ด ระดับ cost ไทป์ HPต่ำสุด ATKต่ำสุด HPสูงสุด ATKสูงสุด สกิล
Card m 00342.jpg KARAKURI ชุดนักเรียน S 6 นักร้อง 1,223 884 3,495 2,525 สกิล
Card m 00343.jpg KARAKURI สเตจคอสตูม SS 12 นักร้อง 1,591 1,149 4,634 3,347 สกิล
Card m 01125.jpg KARAKURI P 14 นักร้อง 1933 1400 5414 3922 สกิล
Card m 01126.jpg KARAKURI สเตจล้ำยุค PS 17 นักร้อง 2513 1821 7039 5099 สกิล